SYSTEM DC90 je srpska kompanija koja se bavi sanacijom i rekonstrukcijom objekata kao i rešenjima za prihvatanje uticaja seizmike.
Rekonstrukcija objekata je nešto o čemu na fakultetu ne učimo mnogo, a jako je bitno u današnje vreme pogotovo za objekte koji su važno kulturno i istorijsko nasleđe.
Ovde možete da pogledate čime se oni bave i neke od projekata.