O Nama

Malo o nama

Asocijacija studenata modernog inženjerstva je organizacija koja promoviše princip održivog razvoja i savremenih tendencija u oblasti građevinarstva, arhitekture, urbanizma.
Promoviše zaštitu životne sredine i energetski efikasne objekte.
Organizuje stručne, naučne i istraživačke projekte u oblasti svog delovanja.
Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz javnog, privrednog i civilnog društva u Srbiji i inostranstvu koje se bave sličnim aktivnostima.

Jovan Anastasijevic
Stefan Koprivica
Ilija Reljic