Img

ASMI
Asocijacija Studenata Modernog Inženjerstva

ASMI-Asocijacija studenata modernog inženjerstva

Asocijacija studenata modernog inženjerstva je organizacija koja ima za cilj promovisanje savremenih trendova i unapređivanje kreativnog stvaralaštva u oblasti građevinarstva i arhitekture. Osnivači ove organizacije su Stefan Koprivica , Ilija Reljić i Jovan Anastasijević , koji su takođe i studenti Građevinskog fakulteta u Beogradu. 
U periodu od 16. do 19. novembra, uz podršku Studentskih parlamenta Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovali su studentsku konferenciju na Zlatiboru pod nazivom “We build the future”. Na konferenciji su učestvovali profesori i studenti sa 16 Građevinskih i Arhitektonskih fakulteta iz Beograda, Niša, Subotice, Novog Pazara, Rjeke, Zagreba, Maribora, Ljubljane, Štipa, Skopnja, Bihaća, Isanbula i Minhena. Takođe, pridružili su im se i članovi IACES-a iz Beograda, Istanbula i Porta koji su se zanimljivom prezentacijom predstavili učesnicima. Program konferencije sastojao se od dnevnog dela - stručnih predavanja na engleskom jeziku i večernjeg, predviđenog za odmor i opuštanje. Prvog dana predavanja predstavio se Damir Bučan, mladi i uspešni arhitekta iz Podgorice sa temom “Construction and Business – How to Start?”. Citirajući Njegoša i upoređujući pristup projektu sa prilaženjem devojci , zainteresovao je studente i približio im temu svoje prezentacije. Drugo predavanje održao je Robert Ljubičić , doktorant Građevinskog fakulteta u Beogardu. Predavanje “City of future: Water and environmental planning” se bavilo upotrebom modernih građevinskih materijala, regulacijom voda i smanjenjem potrošnje energije u urbanim gradskim sredinama. Nakon Robertovog , usledilo je predavanje “Skyscrapers of future: Hydra-Tesla Research Facility”. Mlade arhitekte Vuk Đorđević i Miloš Vlastić su predstavili višestruko nagrađivani futuristički projekat nebodera koji stvara vodonika koji bi se koristio kao gorivo. Takođe su veoma realistično preko svojih crteža prikazali zamisao gradova na vodi u cilju oslobađanja Zemljine površine, koja bi onda mogla da se iskoristi za veću proizvodnju hrane.

Na početku narednog dana studentima su se predstavili članovi ASMI-ja , FabLab-a i IACES-a. Pričali su o svojim prošlim i budućim projektima i kao organizatori skupa zahvalili se svima koji su došli. Predveče istog dana svojim prisustvom i predavanjem počastvovao nas je magistar prava Boban Đorđević naš najveći poznavalac Građevinskog prava, poštovan i kod nas i u svetu. Održao je predavanje na temu “Risk management and FIDIC” , temu koja se na fakultetima jako malo obrađuje. Poslednje predavanje održao je Filip Milijevski građevinski inženjer iz Skoplja. Govorio je o saniranju betonskih mostova modernim tehnologijama, na kojima je lično radio. Poslednjeg dana konferencije usledila je dodela sertifikata za učesnike.